POČETNA STRANA AKTUELNO  STRANA ŠTAMPA  ČLANCI 2  DOZVOLE  INTERVJUI  ISEČCI  RETROSPEKTIVA  SUD  FOTOGRAFIJE

 

Članci (I deo):

Ovde će biti prezentiran samo uzan izbor članaka, inače ukupni opus M.Brkića obuhvata nekoliko tomova

 

br. 271,272 

Radjanje srpskog kuma (1 i 2)

br. 273 - 278 

Skandali srpske vlade (1 do 6)

"Vreme" 8.5.1995

Slučaj lične ugroženosti

 

3.1.1995

Pet lakih komada

 

19.6.1995

Abolicija za tajnu policiju

 

Porodica Milošević-Marković:

Pod golem kamen, golem gušter

 

Oranje drumova

 

"ON", 1990

Zašto je stradao Bata Todorović

  

"Nezavisni" 23.4.1993

Srbija na zalasku

5 avgust 2000

Jedan dan u Federalnoj službi bezbednosti Rusije

"Dnevni Telegraf",18.9.1996

Pretučen

 

"COBI" nije Miloševičevo vlasništvo

"Mladost",1987

Kad mlidijah umreti

 

Glava bez jezika

 

Kako gazda kaže

Justicija u šprintu

13.3.1995

UDB-a putuje u Hag

"Mladost",1987

Do vidjenja

Sudije odlaze, Mice ostaju

 

 

 

POČETNA STRANA AKTUELNO  STRANA ŠTAMPA  ČLANCI 2  DOZVOLE  INTERVJUI  ISEČCI  RETROSPEKTIVA  SUD  FOTOGRAFIJE