POČETNA STRANA  AKTUELNO  STRANA ŠTAMPA  ČLANCI  ČLANCI 2  DOZVOLE  INTERVJUI  ISEČCI  RETROSPEKTIVA  FOTOGRAFIJE

 

Sudski spisi :

Nijedan Web-site nema dovoljno mesta za sve sudske spise u životu M.Brkića, što u praksi predstavlja nekoliko stotina sudskih procesa - krivičnih prijava, gradjanskih parnica, privatnih tužbi, zabrana...

Zato će ovde biti prezentirano samo  nekoliko uzoraka, nemih svedoka mnogih turbulencija koje je (do sada uspešno) prebrodio.

 

Aleksandar Tijanić vs. B.Pejčić, M.Brkić ("Srpska Reč")

Država vs. M.Brkić - Jagodina

Latinović Dušan vs. M.Brkić

 

Pravni fakultet vs. B.Petrovski, M.Brkić

("Balkan Ekspres")

 

Privatna tužba grupe profesora Pravnog fakulteta u Beogradu protiv M.Brkića (pošto cela tužba ima 17 strana, ovde dajemo samo prvu )

 

Pravni fakultet, I Opštinski sud

Pravni fakultet, Okružni sud

III Opštinsko javno tužilaštvo

 

POČETNA STRANA AKTUELNO STRANA ŠTAMPA ČLANCI ČLANCI 2 DOZVOLE  ISEČCI  RETROSPEKTIVA SUD  FOTOGRAFIJE